категории
tx
tx
производители
tx
tx
ДРУГИ
tx
Посетете КЕРАМИК ПАРК в ShopMania
tx
 
РЕКЛАМАЦИИ
tx

Ние стриктно следваме правилата въведени от законодателството на Република България относно рекламациите за закупените от нас продукти. По-долу, ще намерите цитат от "Закона за защите на потребителите" в частта му отнасяща се за правото на клиента на рекламация и случаите в които рекламацията е възможна. Моля, прочетете този текст за да знаете правата си!

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ
.... 
Раздел IV
Право на рекламация
Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:
1. констатирани липси;
2. дефекти на стоката;
3. несъответствие с обявения размер;
4. несъответствие с обявената търговска марка.
(2) Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.
(3) Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
(4) Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Чл. 26. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. възстановяване на заплатената сума;
2. заменяне на стоката с нова;
3. отбив от цената;
4. безплатно извършване на ремонт.
Чл. 27. (1) Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на адреса си на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.
(2) Транспортирането на едрогабаритни стоки за ремонт или замяна в гаранционния срок, както и връщането им на потребителя, се извършва за сметка на търговеца. За извършването на отбив от цената стоката може да бъде транспортирана или преоценена на място за сметка на търговеца.
(3) Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
Чл. 28. При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или при неприемане на рекламация потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да предяви иск в съда.

... 

Важно! Гаранцията на закупените от Вас продукти важи при правилна експлоатация на изделието и представен касов бон. Моля, запазете документа и касовия бон, който ще получите заедно с доставката на продукта.

В заключение бихме искали да ви напомним, че ако искате да направите ракламация на закупена от нас стока можете да позвъните в офиса на фирмата или да ни изпратите e-mail. Информация за телефоните и местоположението на офиса можете да намерите в раздел "За нас" или прсто да кликнете ТУК.


Изпращайте вашите писма на адрес shop@ceramicpark.bg или като използвате уеб формата за контакти в раздел "Връзка" или пък просто кликнете ТУК.


Продължи
количка
tx
0 стоки
tx
още
валута
tx
tx
езици
tx
English Bulgarian
tx
най-популярни
tx
01. Фриз Престиж - кръгове 6х33
02. Декор Престиж - кръгове 25х33
03. Фаянс ПРЕСТИЖ 25х33
04. Еднолицев матрак Флоренция
05. Промо комплект за спалня 82/190 - еднолицев
tx
промоции
tx
Медицински матрак МЕДИКАЛ
Медицински матрак МЕДИКАЛ
201.01 лв.
180.90 лв.
tx
още
ТОП ОФЕРТИ
tx
Промо комплект GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN
Промо комплект GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN
425.00 лв.
tx